مسیر سرمایه گذاری


مدیریت حرفه ای دارایی شمــا در بازار سهام توسط زبده ترین مدیران سرمایه گذاری و تحلیل گران مالی

با کارشناسان آسمان تماس بگیرید
021-88551632-37

info[at]asemanpmc.com

• رتبه نخست صندوق آسمان یکم در سال 92

• رتبه نخست صندوق آسمان خاورمیانه در سال 92، 93 و 95

خیابان بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزا حسنی، شماره 15 ،طبقه اول